Tussen mij en jou?

Tijdens mijn opleiding leerde ik dat het ontwikkelen van betekenisvolle relaties een van de belangrijkste levenstaken van een mens is; dat we nauwe relaties met anderen zelfs nodig hebben om goed te kunnen functioneren en gezond te zijn.

Het zijn relaties die ons wel en wee bepalen, maar het opbouwen en onderhouden van bevredigende relaties kan een ingewikkeld proces zijn. 

De Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy, grondlegger van de contextuele therapie, zag de mens ook steeds in relatie met anderen. Het individu als een op zichzelf staand wezen is volgens hem een abstract idee. We zijn relationele wezens, verweven in een netwerk van verschillende verhoudingen over meerdere generaties. 

Context

Vanaf het begin zijn we onlosmakelijk verbonden met onze ouders die ons het leven schonken. Zij brachten twee families bij elkaar en gaven ons bij onze geboorte al verwanten mee. De familie heeft vaak een grote invloed op hoe we hier en nu in het leven staan. Dat wat is meegegeven heeft ook gevolgen voor onze nieuwe en zelfgekozen relaties. Er is altijd een wisselwerking tussen een mens en zijn of haar verschillende relaties! In de contextuele therapie verwijst het woord ‘context’ naar deze onderlinge verbondenheid tussen mensen, in verleden, heden en toekomst.

balans van geven en ontvangen

Relaties geven ons de mogelijkheid om liefde, zorg en aandacht aan elkaar te geven en van elkaar te ontvangen. Hierdoor kunnen we van betekenis zijn en vorm geven aan onze onderlinge verbondenheid. Wanneer beide personen rekening houden met de belangen van de ander, zonder de eigen noden uit het oog te verliezen, ontstaat er een goede balans tussen geven en ontvangen. In zo’n relatie groeit het vertrouwen in de ander en zijn we zelf betrouwbaar. 

Passend geven

Dat wat er tussen mensen gebeurt wordt bepaald door dit ‘geven en ontvangen’. Een rechtvaardige relatie is een relatie waarin – op lange termijn – een evenwicht bestaat tussen wat we investeren en wat we van de ander ontvangen, waarin met ons rekening gehouden wordt en wij met de noden van de ander rekening houden. ‘Passend geven’ houdt in dat we geven op een manier waarmee we de ander en onszelf geen onrecht aandoen.

Verstoring in de balans

Als we veel investeren in een relatie en er weinig voor terug krijgen kan het zijn dat de  ‘balans van geven en ontvangen’ verstoord is geraakt. Wanneer het geven of ontvangen niet (meer) passend is kan dit voor beide personen, alsook voor de relatie, schadelijke gevolgen hebben.

Herstel 

Contextuele therapie kan helpen om inzicht in zo’n verstoring te krijgen. De therapeut helpt bij het zoeken naar mogelijkheden om te werken aan herstel van het evenwicht. Hierbij is het van belang niet alleen naar de ander, maar ook naar zichzelf te durven kijken. “Eerst wanneer de mens de vrede in zichzelf heeft gevonden, kan hij beginnen haar in de hele wereld te zoeken” is een beroemde uitspraak van de Joodse godsdienstfilosoof Martin Buber. Volgens hem streeft een mens er allereerst naar vanuit zijn eigen ik een relatie aan te gaan met de wereld om hem heen. ‘Bij zichzelf beginnen, maar niet bij zichzelf eindigen’ –  is daarom een belangrijk uitgangspunt in mijn praktijk voor individuele- en relatietherapie. Vandaar ook de naam:

‘Tussen mij en jou’ 

Comments · 3

  1. mooi en helder geschreven Petra mooie website ook en je passie is prachtig! ik wens je een bloeiende praktijk toe en de mensen die je hulp willen zijn gezegend met jou
    liefs, Sri

  2. Lieve Petra, wij zijn heel trots op jou dat je ondanks de drukte met je gezin en kinderen het toch zover hebt gekregen en met de hulp van de Heer. Wij we wensen jou heel veel succes met jouw praktijk, het zal je zeker lukken!!
    Liefs, oom Bert en tante Jacqueline

Geef een antwoord

*