Praktische info

Je kunt je via email of telefonisch aanmelden voor een intakegesprek waarin wederzijdse kennismaking centraal staat. Het intakegesprek zal ook worden gebruikt om de problematiek in kaart te brengen, de hulpvraag te formuleren en de hulpverleningsdoelen te beschrijven. Vul om je aan te melden het contactformulier in.

TARIEVEN

TYPE

KOSTEN

DUUR

Intakegesprek €  75,00 60 minuten
Telefonische therapiesessie €  85,00 60 minuten
Online therapiesessie €  85,00 60 minuten
Individuele therapiesessie €  85,00 60 minuten
Therapiesessie met partner of familie € 125,00 90 minuten
Avond tarief € 10,00 extra per sessie

Facturen worden (naar wens) per mail of post verstuurd, de betaaltermijn is 14 dagen.

KvK 73709867

BTW NL 001903654B06

VERGOEDING

Je hebt geen verwijzing van een huisarts nodig omdat deze therapie onder complementaire zorg valt.

De kosten kunnen meestal (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit heeft geen invloed op het eigen risico. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekering en de afgesloten polis.

Voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar zie : www.nvpa.org/verzekeringen/public 

Heb je hier vragen over, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de therapie gewaarborgd blijft ben ik geregistreerd bij de NVPA – de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten en het RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Deze kwaliteitsregistratie kan voor zorgverzekeraars een criterium zijn voor vergoeding.

AFZEGGEN

Wanneer het niet lukt om naar onze afspraak te komen, is het belangrijk dat je dit tijdig doorgeeft.
Kosteloos afzeggen van een gesprek kan tot uiterlijk 24 uur van te voren. Bij annulering minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt een deel van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Het tarief hiervoor bedraagt €35 per afspraak.

LOCATIE

Gesprekken vinden plaats in mijn praktijk.

Adres:

Wildervanck 27

9611 SH Sappemeer

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor de privacyverklaring in het kader van de AVG-wetgeving, zie ‘PRIVACY VERKLARING’.

KLACHTENREGELING

Mocht je ontevreden zijn over de behandeling, dan is het belangrijk om dit eerst met mij te bespreken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Lukt het ons niet om er samen uit te komen, dan kun je gebruik maken van de onafhankelijke klachtenprocedure van de beroepsvereniging. De procedure is te vinden op de website van de NVPA. De praktijk voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

CONTACT

Als je geïnteresseerd bent, vragen hebt over de hulpverlening of je wilt aanmelden, dan kun je via mail of telefonisch contact met mij opnemen.

    Petra Mandoeng

    Tussen Mij en Jou – Contextuele Therapie

    Tel: 06-30631199

    Plaats: Sappemeer