Waarom contextuele therapie?

Als mens maak je deel uit van een familiaal netwerk, waarin iedereen met elkaar verbonden is in een dynamische balans van geven en nemen. Dat wat is gegeven of genomen kan bepalend zijn voor de manier waarop je nu reageert en de keuzes die je maakt. Contextuele therapie geeft inzicht in de invloed van deze dynamiek binnen relaties. Hierdoor ontstaat ruimte om nieuwe keuzes te maken voor een gelukkiger bestaan.

 

Contextuele therapie is een vorm van psychosociale hulpverlening die rekening houdt met de invloed van relaties met mensen uit het verleden, in het heden en de toekomst.

Aandacht voor relaties

Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de sociale, relationele en culturele context waarin iemand is opgegroeid en zich ontwikkeld heeft. Aan de hand van een genogram (soort stamboom) en met behulp van Duplo-poppetjes en ander beeldmateriaal wordt er gekeken naar de dynamiek van relaties met belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, ouders, broer(s), zus(sen), etc.

Door de eigen geschiedenis opnieuw te bezien en onder woorden te brengen worden verkeerd aangeleerde relatie- en gedragspatronen, die mogelijk ontwikkeld zijn, aan het licht gebracht. Vaak ontstaat er dan ruimte voor nieuwe keuzemogelijkheden. Er wordt o.a. gewerkt aan relatie- en interactiepatronen die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.

CONTACT

Als je geïnteresseerd bent, vragen hebt over de hulpverlening of je wilt aanmelden, dan kun je via mail of telefonisch contact met mij opnemen.

    Petra Mandoeng

    Tussen Mij en Jou – Contextuele Therapie

    Tel: 06-30631199

    Plaats: Sappemeer