Over mij

Het is mijn passie om mensen te begeleiden bij moeilijke levensprocessen ten behoeve van hun persoonlijke groei.

Mijn naam is Petra Mandoeng. Sinds 2000 ben ik getrouwd met Jaime en samen hebben we 3 kinderen: Aliza, Brendan en Jayen.

Ik ben geboren in Suriname en mijn voorouders komen uit Afrika en het voormalige Nederlands-Indië. Zelf groeide ik op in Nederland. Mijn persoonlijke geschiedenis met migraties, gescheiden ouders, samengestelde gezinnen en een zoektocht naar identiteit en de betekenis van het christelijk geloof binnen verschillende stromingen, hebben enerzijds voor een bewogen jeugd en anderzijds voor een rijk en veelkleurig leven gezorgd.

Na de lerarenopleiding en een aantal banen bij diverse bedrijven, wilde ik mij als huismoeder richten op mijn persoonlijke groei: “Wie ben ik en wat wil ik nou écht?” Deze vragen hebben ertoe geleid dat ik de cursus Psychosociale en Pastorale Hulpverlening van Stichting Koinonia ben gaan volgen. Tijdens deze cursus leerde ik welke invloed je familiegeschiedenis en gezin van herkomst op je vorming en ontwikkeling kunnen hebben. Hierna besloot ik om de opleiding Contextuele Therapie te volgen.

Ik wilde me specialiseren in deze vorm van therapie, die bij de behandeling van problemen rekening houdt met de dynamiek van menselijke relaties. In deze periode ben ik o.a. begonnen met pastoraal werk en heb ik veel ervaring opgedaan met het voeren van begeleidingsgesprekken.

Als hulpverlener met een christelijke achtergrond wilde ik mij verder verdiepen in een theologische visie op innerlijke groei en genezing. De cursus ‘Innerlijke Genezing en Bevrijding’ voor predikanten en kerkelijk werkers en het meedraaien met een serie verdiepingsweekenden van ‘ConPas’ waren een belangrijke aanvulling op mijn gehele leerproces.

Door middel van supervisie, intervisie en aanvullende scholing zorg ik voor het behoud en de verdere ontwikkeling van mijn professionaliteit.

CONTACT

Als je geïnteresseerd bent, vragen hebt over de hulpverlening of je wilt aanmelden, dan kun je via mail of telefonisch contact met mij opnemen.

    Petra Mandoeng

    Tussen Mij en Jou – Contextuele Therapie

    Tel: 06-30631199

    Plaats: Sappemeer